ارسال گل به شهرستان ها

یاران عزیز با توجه به سوال و درخواست متعدد عاشقان بنفشه افریقایی در سایر شهرها و استان ها جهت ارسال از گلخانه پریسا ؛ به اطلاع هموطنان میرسانم از این تاریخ به تمام شهرهایی که از آمل سرویس اتوبوس مستقیم دارند ارسال میشود. کرایه ارسال ازگلخانه پریسا به آمل و مقصد برای سفارشاتی که بیش از ۱۰بوته باشد رایگان است .

ارسال سایر محصولات برند پریسا در هر زمان وبه هر نقطه ایران کماکان ادامه دارد.

ارسال به تهران :

حمل گل و سایر محصولات برند پریسا به شهر تهران بعهده گلخانه پریسا بوده و رایگان میباشد. شما خریدار عزیز میتوانید با هماهنگی ، سفارش خود را در چهار راه جهان کودک تحویل بگیرید و یا در صورت نیاز توسط سرویس برای شما ارسال گردد که هزینه ارسال با سرویس از چهارراه جهان کودک تا مقصد به عهده خریدار میباشد.