عدم تغییر قیمت ها

دوستان عزیزم، همپالگی های مهربان
بنفشه بازان عاشق
با وجود تمام گرانیهایی که شامل عوامل تولید شده است بنفشه آفریقایی پریسا تا انجا که مقدور باشد نه تنها قیمت بنفشه آفریقایی های خود را بالا نخواهد برد بلکه هدایایی  که در گذشته داده است را هم همچنان پا بر جا داشته و تقدیم خواهد کرد. ۶ بوته بخرید و ۵ بوته پول بدهید.
بنفشه بازی خوش
دستتان سبز و دلتان شاد