فروش بنفشه مینیاتور

مینیاتور های زیر در گلخانه پریسا برای فروش موجود هستند.

قیمت هر یک ۱۶/۰۰۰ تومان