فروش ویژه کولریا بیرکا

در گلدان ۶ سفید چهار گوش اکثراً گلدار ، قیمت : ۲۰ هزار تومن