مجتمع بزرگ گلفروشی “گل دیبا” از ۱۴ آذر افتتاح شد

مجتمع بزرگ گلفروشی “گل دیبا” واقع در خیابان دولت خیابان دیباجی جنوبی از ۱۴ آذر افتتاح شده است. در این مجتمع محصولات برند پریسا ، از جمله کلکسیون بینظیری از بنفشه آفریقایی های گلخانه پریسا عرضه شده است.