📣 ارسال #مجانی گل به تهران‼️ 📣

.
دوستان عزیز ساکن تهران…
جهت رفاه شما ارسال مجانی گل از طریق زیر ، در تمام طول سال ، امکان پذیر شده است:

🚐 گل را با ماشین اطاق دار مجهز به سیستم گرمایشی و سرمایشی به تهران حمل میکنیم وسر چهار راه جهان کودک اول حقانی جلوی گلفروشی آقای #مرادی به شما تحویل میدهیم.

🚐 به آدرس داده شده شما با آژانس ارسال میکنیم.

🚗 حمل گل به تهران مجانیست. کرایه آژانس داخل شهر به عهده خریدار است.