تلفن همراه : 09121950237
تلفن ثابت : 01144853655
تخفیف ویژه پاییزی

میزان ابلقی بنفشه های آفریقایی ابلق

. میزان ابلقی بنفشه آفریقایی ابلق هر چقدر زیاد تر باشد قدرت تهیه غذای بوته کم میشود تا جایی که از شدت ابلقی بوته دچار کمبود مواد غذایی شده و در نهایت بوته سفید یکرنگ شده و بسمت مرگ میرود. …
+ ادامه مطلب
تخفیف ویژه پاییزی

آیا نیاز به کود جداگانه ای برای بوته های ابلق هست؟ یا نه؟

. دوست عزیزی پرسیده: آیا نیاز به کود جداگانه ای برای بوته های ابلق هست؟ یا نه؟ چون این سوال ممکن است سوال خیلی از بنفشه بازان باشد در اینجا مطرح میکنم و کمی هم بیشتر راجع به بوته های …
+ ادامه مطلب