مژده 😍 مژده 😍 مژده

به دوستان عزیزی که در یک وحله ۵۰۰/۰۰۰ تومان به بالا گل خرید کنند یک جلد کتاب” #پرورش_بنفشه_آفریقایی بزبان ساده” تالیف پرویز پروین مهر و پریسا پروین مهر ، مزین به امضاء مولف، هدیه تقدیم می شود.

📝 نگارش آقای مهندس #پروین_مهر