تلفن همراه : 09121950237
تلفن ثابت : 01144853655

نمایندگی سنندج

مدیریت : سرکار خانم عثمان پور
تلفن همراه : ۰۹۱۸۵۲۱۷۹۱۹