تلفن همراه : 09121950237
تلفن ثابت : 01144853655

نمایندگی بابل

مدیریت : جناب آقای کلاهی
آدرس : بابل – باغ فردوس -خیابان بابل کلینیک -روبروی آزمایشگاه مهر – گلستان شقایق
تلفن همراه : ۰۹۱۱۳۱۲۱۶۹۲
تلفن ثابت : ۳۲۶۶۰۶۵-۰۱۱