تلفن همراه : 09121950237
تلفن ثابت : 01144853655
khak-parisa16-new

خاک پریسا ۱۶

قیمت : 75.000 ریال

تنها خاک های پاستوریزه و پی اچ کنترل شدهُ ایران.
خاکهایی که خود مصرف میکنیم و نمادی از برتری بنفشه آفریقایی برند پریساست.

دسته:

مخصوص کاشت و تعویض گلدان بوته های بالغ بنفشه آفریقائی

تنها خاک های پاستوریزه و پی اچ کنترل شدهُ ایران.
خاکهایی که خود مصرف میکنیم و نمادی از برتری بنفشه آفریقایی برند پریساست.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.